Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii - Zespół ds.nieletnich - KPP Turek

Zespół ds.nieletnich

Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii

 
Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Turku

Ul. Legionów Polskich 3, 62-710 Turek, pok. 211

 

  Skład zespołu:
  
mł.asp. Marzena Kwaśna         
tel.  63 289 82 39
 
mł.asp. Katarzyna Kotońska
tel. 63 289 82 38
 

 

 

 

   Zespół ds. Nieletnich i Patologii, znajduje się w strukturach Wydziału  Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku. Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w szczególności między innymi poprzez:
 
 •    Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych,  
 •    Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich   lub   wspólnie z  nimi
 •    Ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich, 
 •    Ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych i podejmowania właściwych działań 
 •   Współpracę z wydziałem rodzinnym i nieletnich Sądu Rejonowego,
 •   Inicjowanie i prowadzenie wspólnie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi   działań   profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich,
 •   Udział w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych,
 •   Promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań,
 •   Redagowanie materiałów edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 •   Prowadzenie działań edukacyjno -prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich,
 •   Rozpoznawanie środowisk nieletnich, co, do których istnieje podejrzenie występowania takich zjawisk patologicznych jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, przynależność do subkultur,
 •   Ujawnianie osób nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze wieczorowo-nocnej w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstwa lub wykroczenia.
 
Ponadto Zespół do spraw Nieletnich i Patologii realizuje i koordynuje realizację programów prewencyjnych takich jak:
 •   Bezpieczna Szkoła,
 •   Bezpiecznie to wiedzieć i znać,
 •   Razem Bezpieczniej,
 •   Bezpieczna Wieś,
 •   Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości,
 •   Rodzinne Ogrody Działkowe
 •   Bezpieczne Życie Seniora
 
Widzisz problem, znasz nieletniego sprawcę przestępstwa, zagrożonego demoralizacją     
 
DZWOŃ!!
 
Tel. 63 289- 82- 38,   63 289- 82- 39