Nie przestrzegając kwarantanny narażamy życie i zdrowie innych osób! - Aktualności - KPP Turek

Aktualności

Nie przestrzegając kwarantanny narażamy życie i zdrowie innych osób!

Data publikacji 20.03.2020

Od kilku dni policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane przez służby sanitarne do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu z dnia na dzień rośnie. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby.

Policjanci sprawdzają czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do pozostawia w wyznaczonym miejscu stosują się do tego, a także pytają czy nie potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Każda osoba objęta kwarantanną domową musi być odpowiedzialna, by nie narażać innych na ryzyko.

Niestety nie wszyscy to rozumieją. Jeśli okaże się, że osoba opuściła miejsce kwarantanny, informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na taką osobę może zostać nałożona kara w wysokości nawet 5000 zł. Dodatkowo  policjanci przeprowadzą postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń, dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją

Jeśli się okaże, że osoba która naruszyła warunki kwarantanny i swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla innych osób może odpowiadać z art. 161 lub art. 165 kodeksu karnego. Kara przewidziana w kodeksie karnym za przestępstwo z art. 165 kk. to nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Dlatego apelujemy i przypominamy o odpowiedzialnym zachowaniu, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!