Policjanci z Turku włączyli się w akcję „Nasza krew-nasza ojczyzna” - Aktualności - KPP Turek

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Turku włączyli się w akcję „Nasza krew-nasza ojczyzna”

Data publikacji 24.11.2017

„Nasza krew-nasza ojczyzna” jest to ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, którą zainicjowała Straż Granicza. Akcja oddawania jest przedsięwzięciem organizowanym cyklicznie i tym razem włączyli się w nią policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W czwartek, tj. 23 listopada br. policjanci z Turku udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, gdzie oddali krew dla potrzebujących. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcie „Nasza krew - nasza ojczyzna" organizowane jest dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Akcja ma też na celu podkreślenie gotowości funkcjonariuszy do niesienia pomocy w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia.

Pamiętajmy - każda kropla krwi jest na wagę życia! Poprzez jej oddanie, przyczyniamy się do uzupełnienia deficytu tego życiodajnego płynu w placówkach służby zdrowia i bankach krwi. Dzięki temu każdy z nas może przyczynić się bezpośrednio do uratowania czyjegoś życia!