Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - video - Aktualności - KPP Turek

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - video

Data publikacji 22.11.2017

Już ponad rok funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki aktywnemu korzystaniu z aplikacji poznaliśmy oczekiwania użytkowników-internautów. Duże zainteresowanie nową możliwością współdziałania społeczeństwa i Policji przyniosło wymierne efekty.

Dzięki programowi MSWiA Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy.
W lipcu 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wprowadzono wiele zmian i modyfikacji. Pojawiły się także możliwości dodawania zdjęć i komentarzy oraz potwierdzania już zgłoszonych zagrożeń.

Mapy zostały opracowane o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz wyników badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na KMZB znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie tj.: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenia, bójki, pobicia, uszczerbek na zdrowiu oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

  • w pierwszym filarze - gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar - to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar - opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Jeśli zgłoszone za pomocą KMZB informacje się potwierdzą Policja wprowadza je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu, na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje.

To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń lokalnych oraz wyszczególnienie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W Wielkopolsce od kiedy działa KMZB, otrzymaliśmy ponad kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń za pomocą tego programu. Ponad 40 % zgłoszeń jest potwierdzonych. Zadaniem Policji jest wyeliminowanie wskazanego zagrożenia albo zainteresowanie sprawą służby, w których kompetencji leży dane zagadnienie.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...