Święto Policji. - Aktualności - KPP Turek

Aktualności

Święto Policji.

Data publikacji 29.07.2008

dsc_347924 lipca obchodziliśmy swoje święto -  Święto Policji.  Tradycją jest, że tego dnia wyróżniający się policjanci otrzymują odznaczenia i awanse na kolejne stopinie policyjne. W tym roku uroczystości związane z obchodami  Święta Policji odbyły się 25 lipca.

 

 

O godz. 1100 w Kościele Św. Barbary w Turku rozpoczęła się msza św, koncelebrowana, w intencji policjantów i pracowników Policji. We mszy uczestniczyli policjanci, członkowie ich rodzin, emeryci i renciści policyjni,  przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji zaproszeni na uroczystości. Po mszy, jej uczestnicy zgromadzili się przed kościołem, gdzie delegacja policjantów w asyście pocztu sztandarowego złożyła, w imieniu wszystkich policjantów wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona Policji św.Michała Archanioła. Następnie delegaja wspólnie z kierownictwem KPP wTurku oraz kapelanem turkowskiej Policji ks.Mirosławem Dereszewskim udała się na Pl.Sienkiewicza, gdzie również złożone zostały kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w obozach w czasie II wojny światowej.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych rozpoczęła sie uroczysta akademia, podczas której wręczone zostały nominacje na kolejne stopnie policyjne oraz odznaczenia pozaresorotowe.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji wyróżnił w formie odznaczeń asp.sztab. Józefa Karolaka, któremu nadał Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant". Brązową Odznakę "Zasłuzony Policjant" otrzymal natomiast podinsp. Wiesław Grzegorczyk. Odznaki policjanci otrzymali na uroczystej akademii, jaka odbyła się w dniu 24 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tam też nadkom. Grzegorz Gibaszek otrzymał nominację na stopień podinspektora.

Uroczystą akademię z okazji Święta Policji w Turku rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Turku podinsp. Wiesław Grzegorczyk, który powitał policjantów, emerytów i rencistów policyjnych, przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu tureckiego oraz reprezentującą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - mł.insp. Ewę Olkiewicz Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Po wystąpieniu Komendanta ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia kom. Jolanta Skonieczna odczytała rozkazy o mianowaniu na kolejne stopnie policyjne. Nominacje wręczał Komendant Powiatowy Policji w Turku.

Na stopien aspiranta Policji - awansem przedterminowym wyróżniony został mł.asp. Dariusz Marczak.

Na stopień nadkomisarza Policji mianowany został kom. Radosław Smak.

Na stopień aspiranta sztabowego Policji nominację otrzymał st.asp. Andrzej Tomaszak.

Na stopień starszego aspiranta Policji mianowani zostali: asp. Ireneusz Baranowski, asp. Krzysztof Paruszewski i asp. Kazimierz Pietrucha.

Na stopień aspiranta Policji awansowany został mł.asp. Piotr Krzyżanowski.

Stopień młodszego aspiranta Policji otrzymali: sierż. Mirosław Cichocki, sierż.sztab. Roman Frątczak, sierż. Andrzej Grobelski, sierż.sztab. Marek Kostrzewa, st.sierż. Mateusz Latuszewski, sierż. Jarosław Matuszak, sierż.sztab. Zbigniew Mituta.

Stopień aspiranta sztabowego Policji otrzymali: st.sierż. Piotr Biadasiewicz, st.sierż. Jacek Śliwiński i st.sierż. Robert Wągiel.

Na stopień starszego sierżanta Policji mianowani zostali: sierż. Paweł Antoniak i sierż. Maciej Łuczkowski.

Nominacje na stopień sierżanta Policji otrzymali: post. Jacek Andrzejewski, st.post. Anna Boćkowska, post. Krzysztof Bukowiecki, post. Dariusz Czekała, st.post. Przemysław Jasnowski, st.post. Krzysztof Jesiołowski, st.post. Marcin Końciak, st.post. Tomasz Kowalski, post. Kamil Kruszyński, post. Waldemar Łukasik, st.post. Bartosz Mikowski, post. Tomasz Ordon, st.post. Łukasz Płóciennik, st.post. Zygmunt Stępniak.

Po wręczeniu policjantom nominacji o wystąpienie poproszono policjantów, którzy zostali wyróżnieni nagrodą przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Mł.insp. Wojciech Olbryś nagrodził trzech policjantów KPP w Turku za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i osiąganie bardzo dobrych wyników w służbie. Komendant Wojewódzki nagrodził: asp.sztab. Cezarego Grzymskiego, sierż.Daniela Zakolskiego i asp.sztab. Dariusza Gałczyńskiego.

Prezydium Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu nadało medale "Za Zasługi Dla Pożarnictwa". Medalem Srebrnym "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" odznaczony został asp.sztab. Dariusz Jasiakiewicz, natomiast Medalami Brązowymi odznaczeni zostali: asp. Dariusz Jasak i mł.asp. Jarosław Matuszak.

Odznaczenia wręczył Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Zbigniew Gradecki.

Po wręczeniu nominacji i awansów w imieniu wszystkich wyróżnionych głos zabrał i złożył podziekowanie nadkom. Radosław Smak.

Następnie przedstawiciel KWP w Poznaniu mł.insp. Ewa Olkiewicz odczytała list gratulacyjny skierowany do policjantów przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Wojciecha Olbryśa . Po tym wystapieniu głos zabrał Edward Michalak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Turku, a po nim w imieniu wszystkich przedstawicieli władz samorządowych i instytucji życzenia i gratulacje policjantom złożył Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski.

Głos w imieniu obecnych na sali emerytów i rencistów zabrał Marian Mirosław Marczewski w asyście Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Turku Związku Emerytów i Rencistów Policji Mirosława Szypowskiego.

Po wystapieniach gości Komendant Powiatowy Policji w Turku podinsp. Wiesław Grzegorczyk wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Turku asp.sztab. Janem Wodzińskim wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe breloczki upamiętniające tegoroczne Święto Policji, które ufundowane zostały ze środków związku zawowdowego. Ten akcent zakończył uroczystą akademię z okazji Święta Policji.

Na koniec był czas dla mediów, awansowani, odznaczeni i nagrodzeni policjanci pozowali do zdjęć, dziennikarze "oblegali" również rzecznika prasowego. 

 

 dsc_3391  dsc_3420  dsc_3424  dsc_0021
 dsc_0035  dsc_3305  dsc_3308  dsc_3479
 dsc_3313  dsc_3318  dsc_3332  dsc_0094
 dsc_3347  dsc_3352  dsc_0110  dsc_3362
 dsc_0141  dsc_0127  dsc_0170  dsc_3300
 dsc_3275  dsc_3508  dsc_3425  dsc_3427