Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu tureckiego

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO W MARCU 2018 ROKU

 

 W  marcu 2018 roku na drogach powiatu tureckiego zaistniały łącznie  43 zdarzenia  drogowe, w tym 1 wypadek  drogowy oraz 42 kolizje drogowe. W wypadku  1 osoba  została ranna.

STAN BEZPIECZEŃSTWA : za marzec 2018 r.

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

1

1

Od początku roku

8

5

3

 

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

37

52

42

Od początku roku

134

189

150

 

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

2

0

1

Od początku roku

7

4

2

 

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

2

3

1

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu 2018 roku to:

 

-     nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu                             - 7 zdarzeń

-     niezachowanie bezpiecznego odstępu                               -5  zdarzeń

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu         - 9  zdarzeń
  • nieprawidłowe cofanie                                                        - 1 zdarzenie
  • nieprawidłowe wyprzedzanie                                             - 2 zdarzenia
  • nieprawidłowe skręcanie                                                    - 1 zdarzenie

-    chodzenie nieprawidłową stroną drogi                                 - 1 zdarzenie         

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi drogami w marcu 2018 roku były drogi K-72, gdzie zaistniało 10 kolizji drogowych oraz 1 wypadek , droga W-470, gdzie zaistniało 5 kolizji drogowych, droga K- 83, gdzie zaistniały 2 kolizje drogowe. Drogi gminne na terenie powiatu, gdzie zaistniało 14 kolizji drogowych . Drogi powiatowe, gdzie zaistniało 17 kolizji drogowych.

 

Zdarzenia na poszczególnych gminach w miesiącu marcu:

 

-Turek                         - 26 zdarzeń  drogowych

-Malanów                   -  2 zdarzenia  drogowe

-Tuliszków                  - 12 zdarzeń drogowych

-Brudzew                    -  5 zdarzeń  drogowych

-Dobra                         - 6 zdarzeń drogowych

-Kawęczyn                  - 1 zdarzenie drogowe

-Przykona                    - 4 zdarzenia  drogowe

-Władysławów            - 3 zdarzenia drogowe

 

Zdarzenia w poszczególnych dniach tygodnia w miesiącu marcu:

 

-Poniedziałek      - 6 zdarzeń drogowych

-Wtorek               - 9 zdarzeń drogowych

-Środa                 - 1 zdarzenie drogowe

-Czwartek            - 5 zdarzeń drogowych

-Piątek                 - 9 zdarzeń drogowych

-Sobota                - 10 zdarzeń drogowych

-Niedziela            - 2 zdarzenia drogowe

 

Najmniej zdarzeń odnotowano w  Środę i Niedzielę, gdzie zaistniały łącznie 3 kolizje drogowe.

 

Najbardziej zagrożony przedział godzinowy to:

  • 6-14.00    - 20 zdarzeń  drogowych.
  • 14-22.00   -22 zdarzenia drogowe,  w tym 1 wypadek drogowy

 

Najmniej zdarzeń odnotowano w przedziale czasowym  22-6.00 - jedno zdarzenie drogowe.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu 2018 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi.

 

SPRAWCY

W marcu 2018 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 23 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 5 zdarzeń. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 2 zdarzenia drogowe.

 

OFIARY

W marcu 2018 roku nie odnotowano żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

 

UWAGI

W kwietniu  2018 roku policjanci WRD KPP TUREK przeprowadzą wzmożone działania; ,Alkohol i Narkotyki, Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, Prędkość, Bezpieczny Weekend –  Wielkanoc, Smog, Telefony