Komendanci - Kierownictwo KPP - KPP Turek

Kierownictwo KPP

 
 

Komendant Powiatowy Policji w Turku

 

mł.insp. Michał Grzelak 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Turku mł.insp. Roman Ciesielczyk

 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Turku

 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

w poniedziałki w godz. 1530 do 1730