Podsumowanie debaty społecznej - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Podsumowanie debaty społecznej

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł kolejnej debaty społecznej, która odbyła się w kinie „Tur”. Debata była okazją do zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Z mieszkańcami powiatu spotkali się Pan Dariusz Kałużny Starosta Turecki, Pan Jerzy Kurzawa i Pani Joanna Misiak -Kędziora Z-cy Burmistrza Miasta Turku oraz mł.insp. Michał Grzelak Komendant Powiatowy Policji w Turku.

Debata, która odbyła się 11 kwietnia br. miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu tureckiego w zakresie bezpieczeństwa oraz przybliżenia działań prewencyjnych podejmowanych przez policję w ramach utrzymania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Do wzięcia udziału w debacie Komendant Powiatowy Policji w Turku zaprosił władze samorządowe gminy, przedstawicieli lokalnych społeczności, mieszkańców powiatu tureckiego. Organizatorem debaty był młodszy inspektor Michał Grzelak - Komendant Powiatowy Policji w Turku. Lokalne władze samorządowe reprezentował Pan Dariusz Kałużny - Starosta Turecki oraz Pan Jerzy Kurzawa i Pani Joanna Misiak -Kędziora Z-cy Burmistrza Miasta Turku.

Debatę rozpoczęło wystąpienie mł.insp. Michała Grzelaka, który w formie pokazu multimedialnego przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu tureckiego. Ideą debaty było przypomnienie i omówienie najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia skuteczne zasygnalizowanie problemów trapiących lokalne społeczności. Ważną kwestią, która została poruszana była rola i sposób pełnienia służby przez dzielnicowych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z ludźmi i dobrej znajomości rejonu służbowego, zależy skuteczne działanie i możliwość reagowania na problemy mieszkańców. Komendant omówił również aplikację Moja Komenda, dzięki której można odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięcie. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji  Turku, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych.

Podczas debaty zaprezentowano spot promujący  kampanię o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. 

W ostatniej części debaty głos zabrali zgromadzeni słuchacze zadając pytania i wyjaśniając ważne dla nich kwestie. Zgłaszane przez nich postulaty w głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa i oczekiwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ” to już kolejna debata realizowana we współpracy władz samorządowych powiatu tureckiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Turku. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo i dążenia do jego zwiększania jest tematem priorytetowym.

  • alt= "Policjant moderujący debatę przedstawia program."
  • alt="Zdjęcie z widokiem na salę kina TUR, widać osobny przybyłe na debatę."
  • alt="Zdjęcie z widokiem na ekran, gdzie wyświetlany jest slajd przedstawiający wszczęte postępowania przygotowawcze."
  • alt="Kolejne zdjęcie z widokiem na salę kina TUR, widać osoby przybyłe na debatę."
  • Komendant Powiatowy Policji w Turku  mł.insp. Michał Grzelak przedstawia pokaz slajdów z profilaktyką społeczną
  • alt="Widok na salę kina TUR z innej perspektywy, przedstawia osoby będące na debacie społecznej."