Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ

W dniu 4 kwietnia br. w Kinie "Tur" odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. W trakcie spotkania zaprezentowano funkcjonujące obecnie ogólnopolskie programy, które służą do bezpośredniego kontaktu społeczności lokalnych z policjantami. Omówiono również akcje profilaktyczne dotyczące ważnych społecznie tematów.

Organizatorem debaty  był  mł.insp. Michał Grzelak - Komendant Powiatowy Policji w Turku. Lokalne władze samorządowe reprezentował Pan Dariusz Kałużny - Wicestarosta Turecki oraz Pan Jerzy Kurzawa - Zastępca Burmistrza Miasta Turku.

Zanim rozpoczęto debatę odbyło sie uroczyste wręczenie nagród w związku z zakończeniem  powiatowego etapu  konkursu pod tytułem  „Dwie Strony Sieci”. Konkurs skierowany był do uczniów VI klas szkoły podstawowej i I klas  gimnazjum  naszego powiatu, a miał na celu stworzenie utworu artystycznego w formie komiksu  i spotu. Tematem prac miała być profilaktyka  w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie.

Debatę rozpoczęło wystąpienie mł.insp. Michała Grzelaka - Komendant Powiatowy Policji w Turku, który w formie pokazu multimedialnego przedstawił realizację głównych przedsięwzięć profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tureckiego. Ideą debaty było przypomnienie i omówienie najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Grzelak podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia skuteczne zasygnalizowanie problemów trapiących lokalne społeczności. Ważną kwestią, któa została poruszana była rola  i sposób pełnienia służby przez dzielnicowych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z ludźmi i dobrej znajomości rejonu służbowego, zależy skuteczne działanie i możliwość reagowania na problemy mieszkańców. Komendant omówił również aplikację Moja Komenda, dzięki któej można odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.

Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja uczestników spotkania z policjantami oraz przedstawicielami  władz miasta i powiatu. Zebrani mieszkańcy, w tym samorządowcy, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców zabierali głos i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zgłaszane przez nich postulaty w głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa i oczekiwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa.