Debata w Zespole Szkoł Technicznych w Turku - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Debata w Zespole Szkoł Technicznych w Turku

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się debata społeczna poświęcona zagadnieniu Handlu ludźmi oraz negatywnym skutkom zażywania środków odurzających.

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Turku zorganizowano  w dniu 6 czerwca br. w Zespole Szkół Technicznych w Turku im. gen.prof.S.Kaliskiego debatę społeczną. W spotkaniu udział wzięli: I Zastępca Komendanta – podinspektor Roman Ciesielczyk, Wicestarosta Turecki Pan Dariusz Kałużny, Zastępca Burmistrza Miasta Turku Pan Jerzy Kurzawa, Pani Elżbieta Piąstka - kierownik Działu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień Pani Beata Bartczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pani Romualda Zagozda-Frątczak psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

Debata rozpoczęła się od powitanie gości przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Turku podinspektora Romana Ciesielczyka. Podczas spotkania swoja wiedzą na temat uzależnień i ich szkodliwego wpływu na organizm ludzki dzieliła się Pani Elżbieta Piąstka.  Kolejną osoba która zabrała głos była asp. Dorota Grzelak z Komendy Powiatowej Policji w Turku, która omówił problem handlu ludźmi od strony prawnej. Natomiast Pani Beata Bartczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła obowiązki pracodawców oraz korzyści płynące z legalnych ofert pracy. Także kolejny gość Pani Romualda Zagozda-Frątczak psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku omówiła zagadnienia związane handlem ludźmi.

Bezpieczeństwo, a w szczególności umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i umiejętność zachowania się w takich sytuacjach, były tematem kolejnej części spotkania. Dla uczestników debaty  pokaz samoobrony przygotował Pan Marek Kujawa wraz z podopiecznymi.

Po wystąpieniach głos oddano zebranej młodzieży, która mogła zadawać pytania związane z tematyką debaty. 

Uczestnikom debaty rozdano anonimowe ankiety dotyczące przeprowadzonej dyskusji. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane  do przygotowania kolejnej debaty.

Podinspektor Roman Ciesielczyk podziękował wszystkim za przybycie, podkreślił również, że dzięki takim właśnie spotkaniom, możliwa będzie dokładna analiza oczekiwań społecznych oraz rozwiązywanie, uciążliwych dla społeczności lokalnej, problemów. Komendant przypomniał o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda oraz nowej koncepcji służby dzielnicowego, ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.

Spotkanie pozwoliło jednocześnie na wymianę informacji między policją, instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień i młodzieżą, która zagrożona jest szczególnym ryzykiem uwikłania się w nałogi.

Ważne jest, aby każdy uczestnik  wyciągnął z niego prawidłowe wnioski na przyszłość, nie poprzestając na teoretycznej znajomości tematu.