Debata w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczach Średnich - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Debata w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczach Średnich

W ubiegły czwartek w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyła się debata społeczna w trakcie której poruszono dwa zagadnienia „Negatywne oddziaływanie środków odurzających" oraz "Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym". Debata była skierowane przede wszystkim do młodzieży, która licznie stawiła się na spotkanie.

W dniu 8 czerwca o godz. 11.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  rozpoczęła się debata społeczna, której hasło brzmiało  „Negatywne oddziaływanie środków odurzających" oraz  "Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym".

W spotkaniu udział wzięli: mł.insp. Michał Grzelak - Komendant Powiatowy Policji w Turku, Pan Grzegorz Gibaszek -  Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym, Zastępca Burmistrza Miasta Turku Pan Jerzy Kurzawa, Pan Krzysztof Buchelt - kierownik KRUS w Turku, Pan Grzegorz Dutkiewicz - starszy inspektor Państwowego Inspektoratu Pracy Oddział w Koninie.

Debata rozpoczęła się od powitanie gości przez  Komendanta Powiatowego Policji w Turku mł.insp. Michała Grzelaka. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Piąstka, która podzieliła sie ze zgromadzoną młodzieżą na temat uzależnień i ich szkodliwego wpływu na organizm ludzki. Kolejna osobą, która zabrała głos był Pan Krzysztof Buchelt - kierownik KRUS w Turku, który przedstawił i omówiła prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Natomiast Pan Grzegorz Dutkiewicz - starszy inspektor Państwowego Inspektoratu Pracy w Koninie omówił prezentację dotyczącą zagrożeń związanych z wykonywaniem prac polowych przez młodzież szkolną.

Po wystąpieniach głos oddano zebranej młodzieży, która mogła zadawać pytania związane z tematyką debaty. 

Uczestnikom debaty rozdano anonimowe ankiety dotyczące przeprowadzonej dyskusji. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane  do przygotowania kolejnej debaty.

Po zakończeniu debaty młodszy inspektor Michał Grzelak podziękował wszystkim za przybycie, podkreślił również, że dzięki takim właśnie spotkaniom, mamy możliwość pokazania, że życie wolne od substancji psychoaktywnych pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Komendant przypomniał o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda oraz nowej koncepcji służby dzielnicowego, ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.

Ważnym jest, aby młodzież wiedziała, jakie konsekwencje związane są z pozoru niewinnymi eksperymentami i gdzie szukać pomocy. Dlatego zorganizowane spotkanie było doskonałą okazją, aby zaprezentować aktualne informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem.