Debata o stanie bezpieczeństwa powiatu tureckiego 2016 - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Debata o stanie bezpieczeństwa powiatu tureckiego 2016

W dniu 15 listopada br. z Komendant Powiatowy Policji w Turku mł.insp. Michał Grzelak zorganizował debatę społeczną, która odbyła się w Kinie Tur. Spotkanie poświęcono bezpieczeństwu mieszkańców w powiecie tureckim. Jego głównym celem było zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Wczoraj w myśl hasła „Decydujemy wspólnie” zorganizowano debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu na terenie powiatu tureckiego. Była to druga debata zorganizowana w tym roku przez Komendę Powiatową Policji w Turku. Wcześniej policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Celem debaty było zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców całego powiatu oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Z uwagi na to, że spotkanie z mieszkańcami powiatu tureckiego odbyło się w 2015 roku, tegoroczna debata była także okazją do przedstawienia sposobu realizacji przyjętych wtedy wniosków. W spotkaniu, które odbyło się w Kinie Tur  uczestniczył st.brygadier Dariusz Stasiak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku, mł.insp. Michał Grzelak - Komendant Powiatowy Policji w Turku. Lokalne władze samorządowe reprezentował Pan Dariusz Kałużny - Wicestarosta Turecki oraz Pan Romuald Antosik - Burmistrz Miasta Turku. Debatę rozpoczęło wystąpienie mł.insp. Michała Grzelaka - Komendant Powiatowy Policji w Turku, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, efekty pracy turkowskich policjantów oraz sposób realizacji wniosków z poprzedniej debaty. Wszystko zostało przedstawione w formie  pokazu multimedialnego. Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja uczestników spotkania z policjantami oraz przedstawicielami  władz miasta i powiatu. Zebrani mieszkańcy, w tym samorządowcy, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców zabierali głos i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zgłaszane przez nich postulaty w głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania. Policjanci oraz przedstawiciele samorządów ze zrozumieniem słuchali wszystkich wypowiedzi, zapewniając, że postarają się zrealizować postulaty i dokładnie przyjrzą się dziedzinom i sprawom wskazanym przez mieszkańców. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji w Turku składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu tureckiego za udział w debacie.