Debata o dopalaczach w Kaczkach Średnich - Relacje z debat - KPP Turek

Relacje z debat

Debata o dopalaczach w Kaczkach Średnich

Dzisiaj o godz. 11.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyła się debata społeczna, której hasło brzmiało „Negatywne oddziaływanie środków odurzających - dopalaczy". Głównym celem było uświadomienie młodzieży o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków oraz dopalaczy.

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Turku zorganizowano  w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich   debatę społeczną, której hasło brzmiało „Negatywne oddziaływanie  środków odurzających - dopalaczy".  Była to już trzecia debata poświęcona lokalnemu bezpieczeństwu. Celem debaty było zdiagnozowanie problemów i oczekiwań młodzieży oraz wypracowanie modelu współpracy Policji, szkół i samorządów na rzecz profilaktyki uzależnień. W spotkaniu udział wzięli: mł.insp. Michał Grzelak - Komendant Powiatowy Policji w Turku, Pan Grzegorz Gibaszek -  Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym, Pani Aleksandra Purcel - Kowalska - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku  oraz Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pan Alfred Rajczyk.

Debata rozpoczęła się od powitanie gości przez  Komendanta Powiatowego Policji w Turku mł.insp.Michała Grzelaka. Następnie głos zabrał  Pan Alfred Rajczyk Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, który omówił negatywny wpływ dopalaczy na organizm człowieka. Kolejną osoba która zabrała głos, był podinspektor Wiesław Raczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku, który omówił problem z dopalaczami od strony prawnej i statystycznej.

Po wystąpieniach rozpoczęła się wspólna dyskusja, zaproszeni goście zdawali pytania, zgłaszali swoje uwagi dotyczące przedmiotu debaty. Odpowiedzi na pytania udzielali zaproszeni goście.

Po wspólnej debacie głos zabrali zaproszeni goście - Pan Grzegorz Gibaszek oraz Pani Aleksandra Purcel - Kowalska, którzy podsumowali debatę.

 

Młodszy inspektor Michał Grzelak podziękował wszystkim za przybycie, podkreślił również, że dzięki takim właśnie spotkaniom, możliwa będzie dokładna analiza oczekiwań społecznych oraz rozwiązywanie, uciążliwych dla społeczności lokalnej, problemów. Na koniec głos zabrał Pan Krzysztof Świerk - Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczkach Średnich.

Uczestnikom debaty rozdano anonimowe ankiety dotyczące przeprowadzonej dyskusji. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane  do przygotowania przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu tureckiego.