Święto Policji 2019 w KPP w Turku - Aktualności - KPP Turek

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2019 w KPP w Turku

Data publikacji 27.07.2019

26 lipca 2019 br. odbyły się obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Turku, obchodzone w 100 rocznicę powołania Policji Państwowej. Dla policjantów oraz pracowników cywilnych był to czas odznaczeń, awansów i wyróżnień. Gościem honorowym uroczystości był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, który wraz mł. insp. Michałem Grzelakiem – Komendantem Powiatowym Policji w Turku, wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz listy gratulacyjne.

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta Polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje kontynuujemy.

Uroczystości rozpoczęły się o o godz. 11.00 w kościele pod wezwaniem Św. Barbary mszą święta koncelebrowaną w intencji policjantów i ich rodzin z udziałem księdza Biskupa Diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa. Po mszy odsłonięto tablicę upamiętniającą pomordowanych i poległych na służbie funkcjonariuszy.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się o godz. 12.30 w restauracji Eden na ul. Kaliskiej w Turku. Tam też wystawiono przygotowaną przez Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku wystawa poświęcona 100 rocznicy powołania Policji Państwowej. Wraz z policjantami w uroczystej zbiórce uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Pan Ryszard Bartosik – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Policją, pracownicy cywilni, emeryci policyjni, przedstawiciele prokuratury, straży pożarnej. Na początku uroczystości przedstawiono film ukazujący historię Policji na terenie powiatu tureckiego. Powstał on dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz pomocy Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Turku, otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 49 policjantów. W korpusie aspirantów, awansowano 22 policjantów - z tego 3 otrzymało awans na stopień aspiranta sztabowego, 6 na stopień starszego aspiranta, a 12 na stopień aspiranta, w korpusie tym mianowano również 4 młodszych aspirantów. W korpusie podoficerów, awans otrzymało 19 policjantów - 11 awansowano na stopień sierżanta sztabowego, 2 na stopień starszego sierżanta i 7 na stopień sierżanta. W korpusie posterunkowych awans otrzymało 4 policjantów na stopień starszego posterunkowego.

Minister Spraw Wewnętrznych w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” nadał: mł.insp. Michałowi Grzelakowi i mł.insp. Romanowi Ciesielczykowi. Natomiast brązową odznakę „Zasłużony policjant” nadał asp.sztab. Radosławowi Szypnickiemu.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego za aktywność na rzecz NSZZ Policjantów i środowiska policyjnego medal 25 lecia NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego nadano st.asp. Mariuszowi Mikołajczykowi i mł.asp. Jerzemu Denkowskiemu.Brązowy medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego nadano asp.sztab. Pawłowi Antoniakowi.

Komendant Powiatowy Policji w Turku wyróżnił Listami Pochwalnymi ośmiu pracowników cywilnych KPP w Turku.

Komendant Powiatowy Policji w Turku uhonorował wieloletniego byłego przewodniczącego zarządu terenowego NSZZ Policjantów przy Komedzie Powiatowej Policji w Turku, a zarazem byłego Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Jana Wodzińskiego za bieżąca współpracę i bezustanne wspieranie działań KPP w Turku.

Święto Policji było doskonałą okazją do podziękowań włodarzom miast i gmin na co dzień współpracujących i wspierających KPP w Turku.

W przemówieniach okolicznościowych w trakcie uroczystej zbiórki nie zabrakło podziękowań, życzeń i gratulacji kierowanych do Komendanta Powiatowego Policji w Turku mł.insp. Michała Grzelaka oraz do wszystkich policjantów.

Akademia została zakończona uroczystym obiadem w Restauracji Eden, gdzie przy wspólnym stole zasiedli policjanci, pracownicy policji, związkowcy oraz zaproszeni goście.